Služby

Naše služby:

Železobetonové konstrukce všeho druhu např:

  • Základové desky, pasy, patky
  • Průmyslové stavby
  • Bytové soubory
  • Rodinné domy
  • Opěrné zdi
  • Čističky odpadních vod, retenční nádrže, akumulační nádrže
  • Silážní jámy
  • Průmyslové podlahy (drátkobeton, s KARI sítí, se vsypem i bez)
  • Drobné speciální zakládání staveb (mikropiloty 93, 114 mm, piloty 600 – 800 mm, diamantové vrtání).